Szkolenia - program dotacyjny

Program dotacyjny Instytutu Książki  Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 – podobnie jak w latach ubiegłych – ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych. Ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.

Zakres szkoleń w ramach programu powinien zawierać się w obszarach rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych oraz wiedzy na temat nowych technologii i ich wykorzystania w pracy bibliotekarza oraz dyrektora. Szczegółowy zakres szkoleń określa  wojewódzka biblioteka publiczna po rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych na terenie województwa.

Dotacje są udzielane na zadania związane z organizacją i realizacją szkoleń dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bibliotek gminnych i powiatowych.

 

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa.

Termin składania wniosków upłynął 31 stycznia 2016 roku.


Wyniki naboru

Lista wniosków [plik pdf]

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań [plik pdf]

 

Kontakt

Jakub Pacześniak
+48 12 61 71 927
j.paczesniak[at]instytutksiazki.pl

 

Pliki do pobrania:

Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 – regulamin
Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 - formularz wniosku
Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 - wzór umowy
Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 - formularz raportu