Program dotacyjny

Program Dyskusyjne Kluby Książki jest realizowany w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych.

Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Termin składania wniosków w programie dotacyjnym "Dyskusyjne Kluby Książki 2018" upływa 30 listopada 2017 roku.

Kontakt
Dariusz Kawa
tel. 514 789 013,
e-mail: d.kawa[at]instytutksiazki.pl

Pliki do pobrania:

Dyskusyjne Kluby Książki 2018  regulamin

Dyskusyjne Kluby Książki 2018  formularz wniosku

Dyskusyjne Kluby Książki 2018 wyniki programu dotacyjnego

Dyskusyjne Kluby Książki 2018 - wzór umowy