Komputery dla bibliotek 2016

30. 11. 2016

Informacja o wynikach naboru w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"

W dniu 10 listopada br. zostały zatwierdzone wyniki naboru, które publikujemy poniżej.

Wpłynęło 9 odwołań od negatywnie rozpatrzonych wniosków. Zostaną one rozpatrzone do 5 grudnia 2016 r.

Uwaga: w dniu 14 listopada br. wykryty został błąd na liście wniosków odrzuconych z powodu braków formalnych w zakresie trzeciego zadania, polegający na wskazaniu przy niektórych brakach formalnych numeracji nie istniejącej we wzorze wniosku.

W związku z tym w dniu 15 listopada br. została opublikowana lista, w której przywołano numerację zgodną z wnioskiem, a nadto wskazano w sposób opisowy jakich kwestii dotyczyły braki formalne.

Powyższy błąd miał charakter wyłącznie redakcyjny, nie miał żadnego wpływu na ocenę wniosków i nie wpłynął na listę wniosków odrzuconych z powodu braków formalnych.


10.11.2016


Wyniki naboru programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”


Zadanie 1
Lista beneficjentów, którzy otrzymali dotację
Lista wnioskodawców, którzy nie otrzymali dotacji
Lista wniosków odrzuconych ze względu na błędy

Zadanie 2
Lista beneficjentów, którzy otrzymali dotację
Lista wnioskodawców, którzy nie otrzymali dotacji
Lista wniosków odrzuconych ze względu na błędy

Zadanie 3
Lista beneficjentów, którzy otrzymali dotację
Lista wnioskodawców, którzy nie otrzymali dotacji
Lista wniosków odrzuconych ze względu na błędyProgram „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” realizuje następujące cele:

- podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online;

- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez odpowiednie wyposażenie bibliotek.

W ramach programu finansowane będą zadania dla trzech grup wnioskodawców:

1. Nie posiadających elektronicznego katalogu książek.

2. Nie posiadających elektronicznego katalogu książek udostępnionego online oraz automatycznego wypożyczania zbiorów .

3. Udostępniających 100% elektronicznego katalogu książek online.

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury, posiadające stronę internetową instytucji oraz nie będące beneficjentami programów „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2012”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” oraz „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”.

Kontakt:

Informacje dotyczące programu udzielane są drogą mailową,
e-mail: kraszewski2016[at]instytutksiazki.pl


Pliki do pobrania:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – regulamin

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 1

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 2

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – formularz wniosku dla zadania nr 3

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 1

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 2

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 – wniosek wzorcowy dla zadania nr 3


RAPORTY:


Kraszewski. Raport dla zadania nr 1.

Kraszewski. Raporty dla zadania nr 2.

Kraszewski. Raporty dla zadania nr 3.