17 lutego

1600
zmarł Giordano Bruno doktor teologii, zwolennik panteizmu, popierał heliocentryczną teorię Kopernika i rozszerzył ją o twierdzenie, że wszechświat jest nieskończony. Schwytany w Wenecji i uwięziony przez inkwizycję w 1598 roku, odmówił wyrzeczenia się swych poglądów i zginął spalony na stosie w 1600 roku, na rzymskim placu Campo dei Fiori.


1763
zmarł Molier, (wł. Jean Bapiste Poquelin), twórca klasycznej komedii francuskiej, autor Świętoszka, Mizantropa, Skąpca, Poskromnienia złośnicy.


1856
zmarł Heinrich Heine, poeta i pisarz niemiecki. Jego twórczość - wywodząca się z tradycji niemieckiego romantyzmu - nawoływała do demokracji. Do najważniejszych dzieł należą zbiory poetyckie: Księga pieśni, Niemcy- Baśń zimowa oraz Romancero.