Katharsis

Andrzej Szczeklik
Katharsis
  • Znak
    Kraków 2002
    154 x 214
    176 stron
    ISBN 83-240-0242-1

Profesor Andrzej Szczeklik jest znanym kardiologiem, a przy tym przyjacielem i opiekunem artystów i pisarzy. Autor ponad 600 prac naukowych, znany jest też ze swoich improwizowanych występów przy fortepianie w najsłynniejszym z krakowskich kabaretów, Piwnicy pod Baranami. Jak sam stwierdza, Katharisis napisał, by przyjrzeć się bliżej zawodowi, który uprawia. „Książka – pisze Szczeklik – opowiada o sztuce lekarskiej, a więc o umiejętności rozpoznawania choroby i darze przewidywania, czyli prognozy, który wzbudza podziw wśród postronnych obserwatorów. Nie zapomina o bezradności lekarza, o długich nieraz okresach błądzenia po omacku w świecie znaczonym przez ból i nieszczęście. Tekst raz po raz zapuszcza się na tereny poezji i muzyki, co autor usprawiedliwia swoim przekonaniem, iż medycyna i sztuka mają wspólny rodowód – magię. Wątki przewodnie wywodzą się z odwiecznych snów, mitów, zwłaszcza greckich, a tajemnicze oczyszczenie, zawarte w tytule, znajduje naświetlenie zarówno w historii medycyny, jak i historii estetyki, której zręby kładli Pitagoras i Arystoteles. Książka nie próbuje epatować postępem medycyny, choć nie pomija jej zawrotnych osiągnięć. Na tej kanwie mówi o przenikaniu medycyny przez naukę, wspomina o odkryciach, których autor był świadkiem, porusza sprawy erozji etyki lekarskiej i snuje wizje medycyny przyszłości”.

Prof. Andrzej Szczeklik kieruje II Katedrą Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół chorób serca i płuc. Jest laureatem prestiżowych nagród, m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, czasopisma "Lancet", Royal College of Physicians w Londynie, im. Roberta A. Cooka (USA), Wielkiej Brytanii i Francji, członkiem wielu towarzystw naukowych - międzynarodowych i krajowych.