Kontakt

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

tel. (+48) 12 61 71 900
fax: (+48) 12 62 37 682
biuro[at]instytutksiazki.pl

biuro w Warszawie:

Pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki), IX piętro pok. 911
00-901 Warszawa
(+48) 22 656 63 86 lub 7 lub 8
fax: (+48) 22 656 63 89
e-mail: warszawa[at]instytutksiazki.pl
p.o. box 39 Warszawa 134, pl. Defilad 1 (PKiN)

NIP: 676-22-53-464
REGON: 356775805

Dyrektor:
Dariusz Jaworski
(+48) 12 61 71 901
d.jaworski[at]instytutksiazki.pl

Zastępca Dyrektora ds. programowych
Krzysztof Koehler
(+48) 12 61 71 926
k.koehler[at]instytutksiazki.pl

Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych i finansowych
Ryszard Skrzypczak
(+48) 12 61 71 902
r.skrzypczak[at]instytutksiazki.pl

Główna Księgowa
Dorota Wygoda
(+48) 12 61 71 903
d.wygoda[at]instytutksiazki.pl


Sekretariat/ Kraków
Magdalena Brodacka
(+48) 12 61 71 900
biuro[at]instytutksiazki.pl
magdalena.brodacka[at]instytutksiazki.pl

Sekretariat / Warszawa
Marzenna Krochmalska
(+48) 22 656 63 86
m.krochmalska[at]instytutksiazki.pl

Irena Puciło
(+48) 22 656 63 86
i.pucilo[at]instytutksiazki.pl


ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Promocja literatury polskiej za granicą

Izabella Kaluta /targi książki, wydarzenia literackie za granicą, programy dla wydawców zagranicznych/
+48 12 61 71 925
i.kaluta[at]instytutksiazki.pl

Agnieszka Rasińska-Bóbr /programy dla tłumaczy, programy dla wydawców zagranicznych, nagroda Transatlantyk, targi książki/
(+48) 12 61 71 920
a.bobr[at]instytutksiazki.pl

Elżbieta Wierzchowska-Ziobro /Kolegium Tłumaczy, Stypendium im. Albrechta Lemppa/
+48 12 61 71 918
e.wierzchowska[at]instytutksiazki.pl

Ewa Wojciechowska /Program Translatorski ©POLAND, targi książki, wydarzenia literackie za granicą /
(+48) 12 61 71 921
e.wojciechowska[at]instytutksiazki.pl

Promocja czytelnictwa w kraju
Gabriela Dul /portal internetowy, czytelnictwo dzieci i młodzieży/
+48 12 61 71 923
g.dul[at]instytutksiazki.pl

Katarzyna Humeniuk /biblioteka i archiwum, czytelnictwo dzieci i młodzieży/
(+48) 12 61 71 922
k.humeniuk[at]instytutksiazki.pl

Dariusz Kawa /program DKK/
(+48) 12 61 71 928
d.kawa[at]instytutksiazki.pl
dkk[at]instytutksiazki.pl

Katarzyna Kucik /współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja/
(+48) 12 61 71 919
k.kucik[at]instytutksiazki.pl

Jakub Pacześniak /portal internetowy - redaktor naczelny, biblioteki/
(+48) 12 61 71 927
j.paczesniak[at]instytutksiazki.pl

Małgorzata Szmigielska /program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”/
(+48) 666 839 290
m.szmigielska[at]instytutksiazki.pl

KONTAKT Z MEDIAMI
rzecznik[at]instytutksiazki.pl
(+48) 22 656 63 86, wew. 104

PROGRAMY DOTACYJNE MKiDN
Anna Tusiewicz /koordynator sekcji programów dotacyjnych MKiDN/
(+48) 12 61 71 909, 694 267 776
a.tusiewicz[at]instytutksiazki.pl

Aleksandra Wielek /rozliczenia dotacji/
(+48) 12 61 71 924, 694 268 031
a.wielek[at]nstytutksiazki.pl

Klaudia Muca /program „Conrad 2017"/
(+48) 12 61 71 917, 505 245 779
k.muca[at]instytutksiazki.pl

Karolina Nowak /program „Czasopisma", program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”/
(+48) 12 61 71 908, 505 245 778
k.nowak[at]instytutksiazki.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Anna Zagórska /obsługa priorytetu, program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”/
(+48) 12 61 71 911, 694 268 148
a.zagorska[at]instytutksiazki.pl

Joanna Odolska /obsługa priorytetu, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”/
(+48) 12 61 71 912, 694 268 027
j.odolska[at]instytutksiazki.pl

MAK+
infolinia (+48) 22 380 14 51
wsparcie techniczne: pomoc[at]makplus.pl

Tomasz Cieślik /kierownik/
(+48) 22 656 63 86
t.cieslik[at]makplus.pl

Sprzedaż systemu MAK+
Agnieszka Pieniążek /informacje o systemie, instalacji, wymaganiach technicznych, prezentacje, sprzedaż, warsztaty/
(+48) 518 182 862
a.pieniazek[at]makplus.pl

Piotr Byrski /bezpieczeństwo informacji, umowy/
(+48) 505 245 801
p.byrski[at]makplus.pl

Rozwój systemu MAK+
centrala (+48) 22 380 14 51
kontakt[at]makplus.pl

Jakub Salamon /rozwój aplikacji, zarządzanie projektami/
(+48) 22 656 63 86
j.salamon[at]makplus.pl

Daniel Bednarz/tester aplikacji, wsparcie użytkownika, informacje o zmianach w systemie/
(+48) 22 380 14 51
d.bednarz[at]makplus.pl

Administratorzy wojewódzcy systemu MAK+
centrala (+48) 22 380 14 51
pomoc[at]makplus.pl

Bartłomiej Kania /administrator woj. małopolskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego/
(+48) 505 245 836
b.kania[at]makplus.pl

Szymon Sokół /administrator woj. lubelskiego, podlaskiego/
(+48) 505 245 787,
s.sokol[at]makplus.pl

Łukasz Szymański /administrator woj. podkarpackiego/
(+48) 505 245 808
l.szymanski[at]makplus.pl

Wojciech Wiśniewski /administrator woj. warmińsko-mazurskiego/
(+48) 505 245 821
w.wisniewski[at]makplus.pl

Paweł Suszczewicz /administrator woj. zachodnio-pomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie/
(+48) 666 839 247
p.suszczewicz[at]makplus.pl

DZIAŁ WYDAWNICTW
Czasopisma wydawane na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
czasopisma[at]instytutksiazki.pl

Andrzej Peciak /szef działu/
(+48) 22 608 29 11
a.peciak[at]instytutksiazki.pl

Katarzyna Sosna  /honoraria, kadry, rozliczenia/
(+48) 22 608 28 41
k.sosna[at]instytutksiazki.pl

Jolanta Strzałkowska /rozliczenia, prenumerata, umowy/
(+48) 22 608 23 74
j.strzalkowska[at]instytutksiazki.pl

Tomasz Woźniak /księgarnie, targi, strona www/
(+48) 22 608 28 41
t.wozniak[at]instytutksiazki.pl
 
Redakcja „Nowej Polszy”
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
nowpol[at]instytutksiazki.pl

Piotr Mitzner /zastępca redaktora naczelnego/
(+48) 605 433 466
 
Ewangelina Skalińska /sekretariat/
(+48) 22 608 25 65
 
Redakcja „Ruchu Muzycznego”
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
redakcja[at]ruchmuzyczny.pl
 
Tomasz Cyz  /redaktor naczelny/
(+48) 22 608 28 71
 
Hanna Palusińska /sekretariat/
(+48) 22 608 28 70
 
Redakcja „Nowych Książek”
ul. Mazowiecka 11
00-052 Warszawa
noweksiazki[at]instytutksiazki.pl
 
Tomasz Łubieński /redaktor naczelny/
(+48) 22 826 70 36
 
Anna Stypułkowska /sekretariat/
(+48) 22 826 62 60
 
Redakcja „Literatury na Świecie”
ul. Kozia 3/5 m.6
00-070 Warszawa
litnasw@literaturanaswiecie.pl
+48 22 828 64 96
 
Piotr Sommer /redaktor naczelny/
(+48) 22 827 47 91
 
Janina Gackowska /sekretariat/
(+48) 22 827 47 91
 
Redakcja „Dialogu”
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
dialog[at]instytutksiazki.pl
 
Jacek Sieradzki /redaktor naczelny/
(+48) 22 608 28 81
 
Anna Wycech /sekretariat/
(+48) 22 608 28 80
 
Redakcja „Twórczości”
ul. Wiejska 16, lokal 27
00-490 Warszawa
tworczosc[at]instytutksiazki.pl
 
Bohdan Zadura /redaktor naczelny/
(+48) 22 627 15 52
 
Małgorzata Brodacka /sekretariat/
(+48) 22 627 15 52
 
Redakcja „Teatru”
ul. Kozia 3/5 m. 6
00-070 Warszawa
teatr[at]teatr-pismo.pl
 
Jacek Kopciński  /redaktor naczelny/
(+48) 22 692 88 19
 
Agnieszka Górnicka /sekretariat/
agnieszka.gornicka[at]teatr-pismo.pl
(+48) 22 692 88 18
 
Redakcja „Odry”
Rynek-Ratusz 25  
50-101 Wrocław
odra[at]odra.net.pl
 
Mieczysław Orski /redaktor naczelny/
 
Natalia Wielęgowska /sekretariat/
(+48) 71 343 55 16
 
Redakcja  „Notatnika Teatralnego”
Rynek-Ratusz 24
50-101 Wrocław
notatnikteatralny[at]wp.pl
 
Krzysztof Mieszkowski /redaktor naczelny/
Marzena Sadocha /sekretariat/
(+48) 501 188 917
 
Redakcja „Teatru Lalek”
ul. 1 Maja 2
90-718 Łódź
teatrlalek@wp.pl
(+48) 607 682 767

Lucyna Kozień /redaktor naczelna/
 
Redakcja „Akcentu”
ul. Grodzka 3
20-112 Lublin
Akcent_pismo[at]instytutksiazki.pl
 
Bogusław Wróblewski /redaktor naczelny/
Elżbieta Kusek /sekretariat/
(+48) 81 532 74 69


KADRY I PŁACE
Alicja Krygier  /rozliczanie wynagrodzeń i umów cywilnych, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, sprawy kadrowe/
(+48) 12 61 71 915
a.krygier[at]instytutksiazki.pl

Elżbieta Żmuda
(+48) 12 61 71 916
e.zmuda[at]instytutksiazki.pl


KSIĘGOWOŚĆ
Magdalena Zaszczudłowicz
(+48) 12 61 71 904
m.zaszczudlowicz[at]instytutksiazki.pl

Magdalena Drożdż 
(+48) 12 61 71 913
m.drozdz[at]instytutksiazki.pl

Anna Surga 
(+48) 12 61 71 914
a.surga[at]instytutksiazki.pl

Katarzyna Rapij
(+48) 12 61 71 910, 694 268 031
k.rapij[at]instytutksiazki.pl

ADMINISTRACJA
Jerzy Wnuk /kierownik/
(+48) 12 61 71 905
j.wnuk[at]instytutksiazki.pl

Karol Kriszpin /zaopatrzenie, inwentura majątku/
(+48) 12 61 71 906
k.kriszpin[at]instytutksiazki.pl