Komputery dla bibliotek 2012

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (edycja 2012) to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Wyniki naboru:

Zadanie 1
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Lista wniosków błędnych formalnie

Zadanie 2
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
Lista wniosków błędnych formalnie

Zadanie 3
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie
Lista wniosków błędnych formalnie

Zgodnie z regulaminem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” od decyzji o dofinansowaniu nie przysługuje odwołanie

Kontakt:

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
PKiN, IX piętro, pok. 911

Marek Jurowski
e-mail: m.jurowski@instytutksiazki.pl
tel. 22 656 63 80

Informacje telefoniczne dotyczące programu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00.

UWAGA!
W związku z licznymi pytaniami oraz uwagami z Państwa strony, usunęliśmy z dokumentów wymóg podania liczby rekordów bibliograficznych.

W związku z powyższym uległy zmianie następujące wzory dokumnetów:
Formularz wniosku
Wskaźniki (załącznik nr 1 do wniosku)
Oświadczenie o stanie ilościowym bazy danej stanowiącej podstawę do katalogu on-line (załącznik nr 7 do wniosku)
Formularz raportu z wykonania zadania
Formularz rocznego sprawozdania z utrzymania parametrów zadania

Pliki do pobrania:

Regulamin Programu Dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
Formularz wniosku
Wskaźniki (załącznik nr 1 do wniosku)
Informacja o otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 2 do wniosku)
Oświadczenie dotyczące statusu gminy, w ramach której działa wnioskodawca (załącznik nr 5 do wniosku)
Oświadczenie o nieposiadaniu elektronicznego katalogu książek dostępnego on-line (załącznik nr 6 do wniosku)
Oświadczenie o stanie ilościowym bazy danej stanowiącej podstawę do katalogu on-line (załącznik nr 7 do wniosku)
Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium 15. i 16. Certyfikatu Biblioteki+ (załącznik nr 8 do wniosku)
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości wydatków bieżących (załącznik nr 10 do wniosku)
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości dotacji podmiotowej dla biblioteki (załącznik nr 11 do wniosku)
Oświadczenie o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 12 do wniosku)
Wzór umowy
Formularz raportu z wykonania zadania
Formularz rocznego sprawozdania z utrzymania parametrów zadania